• Công trình: Xây mới hệ thống cấp nước ngã ba Bổ Túc

  Công trình xây mới hệ thống cấp nước ngã ba Bổ Túc bao gồm: Bể lắng Oxyla, Bể lọc Aqualo, Bể chứa nước sạch

      Hạng mục: Thiết bị xử lý nước – Bể lắng OXYLA công suất 30m3/h
      Vật liệu: Thép SS400
      Kích thước: DxH = 3,4 x 6,8(m)
      Phương pháp chế tạo: Lắp ghép
      Hạng mục: Thiết bị xử lý nước - Bể lọc AQUALO công suất 15m3/h – 02 bộ
      Vật liệu: thép SS400
      Phương pháp chế tạo: Lắp ghép
      Kích thước: DxH = 2 x 4,8 (m)
      Hạng mục: Bể chứa nước sạch dung tích 200m3
      Vật liệu: Thép phủ thủy tinh –  Mỹ
      Kích thước: DxH = x 4,09 (m)
      Phương pháp chế tạo: Lắp ghép
      Địa điểm: Ngã 3 Bổ Túc - ĐT795, xã Suối Ngô, Huyện Tân Châu, Tây Ninh
      Thời gian thi công: 19/05/2017 đến 12/04/2018

  Công trình: Xây mới hệ thống cấp nước ngã ba Bổ Túc

  Công trình: Xây mới hệ thống cấp nước ngã ba Bổ Túc

  Công trình: Xây mới hệ thống cấp nước ngã ba Bổ Túc

  Bể lọc Aqualo

  Công trình: Xây mới hệ thống cấp nước ngã ba Bổ Túc

  Công trình: Xây mới hệ thống cấp nước ngã ba Bổ Túc

  Công trình: Xây mới hệ thống cấp nước ngã ba Bổ Túc

  Công trình: Xây mới hệ thống cấp nước ngã ba Bổ Túc

  Bể Oxy hóa Oxyla

   

   
  Ngày đăng: 22-10-2018 1,697 lượt xem
 •  

   

  NƯỚC LÀNH - GOOD WATER - NƯỚC LÀNHCST STORAGE - NƯỚC LÀNH - GOOD WATERCST STORAGE - GOOD WATER - CST STORAGE