• Công trình: Xây dựng nhà máy nước mặt Mỹ An, công suất 2500 m3/ngày, đêm

  CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC LÀNH - GOOD WATER thiết kế và thi công công trình: Xây dựng nhà máy nước mặt Mỹ An, công suất 2500 m khối / ngày đêm

  Công trình: Xây dựng nhà máy nước mặt Mỹ An, công suất 2500m3/ngđ

  Bể chứa AQUATANK

      Hạng mục: Bể chứa AQUATANK dung tích 500m3
      Vật liệu: 2 lớp vật liệu (SS400 & SS304)
      Kích thước: DxH = 13,4 x 4,09 (m)
      Phương pháp chế tạo: lắp ghép

  Thiết bị xử lý nước - Bể AQUALO

      Hạng mục: Thiết bị xử lý nước - Bể AQUALO công suất 110m3/h
      Vật liệu: thép SS400
      Phương pháp chế tạo: lắp ghép
      Kích thước: DxH = 4,2 x 5,6 (m)

  Thiết bị xử lý nước - Bể AQUALA

      Hạng mục: Thiết bị xử lý nước - Bể AQUALA công suất 110m3/h
      Vật liệu: thép SS400
      Kích thước: DxRxC = 8,4 x 3,5 x 7,6 (m)
      Phương pháp chế tạo: lắp ghép
      Địa điểm: Thị Trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp
      Thời gian thi công: Tháng 7/2018 - 10/2018

  Công trình: Xây dựng nhà máy nước mặt Mỹ An, công suất 2500 m3/ngày, đêm

  Bể lắng Aquala và bể lọc Aqualo

  Công trình: Xây dựng nhà máy nước mặt Mỹ An, công suất 2500 m3/ngày, đêm

  Công trình: Xây dựng nhà máy nước mặt Mỹ An, công suất 2500 m3/ngày, đêm

  Công trình: Xây dựng nhà máy nước mặt Mỹ An, công suất 2500 m3/ngày, đêm

  Công trình: Xây dựng nhà máy nước mặt Mỹ An, công suất 2500 m3/ngày, đêm

  Công trình: Xây dựng nhà máy nước mặt Mỹ An, công suất 2500 m3/ngày, đêm

  Công trình: Xây dựng nhà máy nước mặt Mỹ An, công suất 2500 m3/ngày, đêm

  Công trình: Xây dựng nhà máy nước mặt Mỹ An, công suất 2500 m3/ngày, đêm

  Công trình: Xây dựng nhà máy nước mặt Mỹ An, công suất 2500 m3/ngày, đêm

  Công trình: Xây dựng nhà máy nước mặt Mỹ An, công suất 2500 m3/ngày, đêm

  Công trình: Xây dựng nhà máy nước mặt Mỹ An, công suất 2500 m3/ngày, đêm

  Công trình: Xây dựng nhà máy nước mặt Mỹ An, công suất 2500 m3/ngày, đêm

  Công trình: Xây dựng nhà máy nước mặt Mỹ An, công suất 2500 m3/ngày, đêm

  Công trình: Xây dựng nhà máy nước mặt Mỹ An, công suất 2500 m3/ngày, đêm

  Công trình: Xây dựng nhà máy nước mặt Mỹ An, công suất 2500 m3/ngày, đêm

  Công trình: Xây dựng nhà máy nước mặt Mỹ An, công suất 2500 m3/ngày, đêm

  Công trình: Xây dựng nhà máy nước mặt Mỹ An, công suất 2500 m3/ngày, đêm

  Bể chứa công nghiệp lắp ghép Aquatank 500 mét khối

  Công trình: Xây dựng nhà máy nước mặt Mỹ An, công suất 2500 m3/ngày, đêm

  Công trình: Xây dựng nhà máy nước mặt Mỹ An, công suất 2500 m3/ngày, đêm

  Công trình: Xây dựng nhà máy nước mặt Mỹ An, công suất 2500 m3/ngày, đêm

  Bể chứa công nghiệp lắp ghép Aquatank 500 mét khối

   

   
  Ngày đăng: 12-10-2018 1,781 lượt xem
 •  

   

  NƯỚC LÀNH - GOOD WATER - NƯỚC LÀNHCST STORAGE - NƯỚC LÀNH - GOOD WATERCST STORAGE - GOOD WATER - CST STORAGE