Silo chứa công nghiệp công nghệ lắp ghép

Silo chứa công nghiệp công nghệ lắp ghép sử dựng chứa vật liệu dạng khô: Silo bao chân Skirted Silo và Silo hở chân Leg Silo

Silo chứa công nghiệp công nghệ lắp ghép sử dựng chứa vật liệu dạng khô: Silo bao chân Skirted Silo và Silo hở chân Leg Silo

  •  

     

    NƯỚC LÀNH - GOOD WATER - NƯỚC LÀNHCST STORAGE - NƯỚC LÀNH - GOOD WATERCST STORAGE - GOOD WATER - CST STORAGE