Dự án được thi công bởi Nước Lành

Dự án được thi công bởi Nước Lành

Dự án, công trình được thực hiện thi công bởi Công Ty Cổ Phần Nước Lành

 1. Trạm cấp nước thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tình Đồng Tháp

  Trạm cấp nước thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tình Đồng Tháp

  Trạm cấp nước thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tình Đồng Tháp
 2. Công trình: xây dựng Cụm lắng lọc công suất 20 m3/h tỉnh Bình Thuận

  Công trình: xây dựng Cụm lắng lọc công suất 20 m3/h tỉnh Bình Thuận

  Công trình: xây dựng Cụm lắng lọc công suất 20 m3/h tỉnh Bình Thuận
 3. Công trình: Trạm xử lý nước mặt công suất 10m3/h tại cơ sở dạy nghề vá lưới cơ sở 2

  Công trình: Trạm xử lý nước mặt công suất 10m3/h tại cơ sở dạy nghề vá lưới cơ sở 2

  Công trình: Trạm xử lý nước mặt công suất 10m3/h tại cơ sở dạy nghề vá lưới – cơ sở 2
 4. Công trình: Đầu tư xây dựng hồ chứa nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt khu vực huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang

  Công trình: Đầu tư xây dựng hồ chứa nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt khu vực huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang

  Công trình: Đầu tư xây dựng hồ chứa nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt
 5. Công trình: Nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước xã Phan Dũng

  Công trình: Nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước xã Phan Dũng

  Công trình: Nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước xã Phan Dũng
 6. Hệ thống xử lý nước nhà máy điện mặt trời Nhị Hà

  Hệ thống xử lý nước nhà máy điện mặt trời Nhị Hà

  Hệ thống xử lý nước nhà máy điện mặt trời Nhị Hà
 7. Hệ thống xử lý chất lượng nước của nhà máy cấp nước TP Trà Vinh

  Hệ thống xử lý chất lượng nước của nhà máy cấp nước TP Trà Vinh

  Hệ thống xử lý chất lượng nước của nhà máy cấp nước TP Trà Vinh
 8. Công trình: Hệ thống cấp nước ấp Hòa Bình, Hòa Hiệp, Tân Biên

  Công trình: Hệ thống cấp nước ấp Hòa Bình, Hòa Hiệp, Tân Biên

  Công trình: Hệ thống cấp nước ấp Hòa Bình, Hòa Hiệp, Tân Biên
 9. Công trình: Hệ thống cấp nước sinh hoạt KDC Chàng Riệc - Tây Ninh

  Công trình: Hệ thống cấp nước sinh hoạt KDC Chàng Riệc - Tây Ninh

  Công trình: Hệ thống cấp nước sinh hoạt KDC Chàng Riệc - Tây Ninh
 10. Công trình: Hệ thống cấp nước ấp 2, Xã Suối Ngô, Tân Châu

  Công trình: Hệ thống cấp nước ấp 2, Xã Suối Ngô, Tân Châu

  Công trình: Hệ thống cấp nước ấp 2, Xã Suối Ngô, Tân Châu
 11. Công trình : Hệ thống cấp nước Ấp 2, Bến Củi, Dương Minh Châu

  Công trình : Hệ thống cấp nước Ấp 2, Bến Củi, Dương Minh Châu

  Công trình : Hệ thống cấp nước Ấp 2, Bến Củi, Dương Minh Châu
 12. Công trình: Thi công mở rộng hệ thống xử lý nước thị trấn Cầu Kè

  Công trình: Thi công mở rộng hệ thống xử lý nước thị trấn Cầu Kè

  Công trình: Thi công mở rộng hệ thống xử lý nước thị trấn Cầu Kè
 •  

   

  NƯỚC LÀNH - GOOD WATER - NƯỚC LÀNHCST STORAGE - NƯỚC LÀNH - GOOD WATERCST STORAGE - GOOD WATER - CST STORAGE