Bể lắng AquaLa sản xuất theo công nghệ lắp ghép

Bể lắng AquaLa sản xuất theo công nghệ lắp ghép, sử dụng tấm lắng lamella với độ bền cao, hệ thống phân phối nước tiên tiến giúp dòng chảy ổn định

Bể lắng AquaLa sản xuất theo công nghệ lắp ghép, sử dụng tấm lắng Lamella với độ bền cao, hệ thống phân phối nước tiên tiến giúp dòng chảy ổn định

  •  

     

    NƯỚC LÀNH - GOOD WATER - NƯỚC LÀNHCST STORAGE - NƯỚC LÀNH - GOOD WATERCST STORAGE - GOOD WATER - CST STORAGE