Bể 2in1 là bể đặc biệt trong xử lý nước, nó tích hợp cả 2 quá trình lắng và lọc.

Bể 2in1 là bể đặc biệt trong xử lý nước, nó tích hợp cả 2 quá trình lắng và lọc. Bể 2in1 được sản xuất theo công nghệ lắp ghép của Nước Lành

Bể 2in1 là lắp ghép bể đặc biệt trong xử lý nước, nó tích hợp cả 2 quá trình lắng và lọc. Bể 2in1 được sản xuất theo công nghệ lắp ghép của Nước Lành

  •  

     

    NƯỚC LÀNH - GOOD WATER - NƯỚC LÀNHCST STORAGE - NƯỚC LÀNH - GOOD WATERCST STORAGE - GOOD WATER - CST STORAGE