• Công trình: Nâng công suất nhà máy nước Tân Hào thêm 60m3/h

  Công trình: Nâng công suất nhà máy nước Tân Hào thêm 60m3/h do Công Ty Cổ Phần Nước Lành - Good Water thiết kế và thi công

  Hạng mục: Thi công xây lắp cụm xử lý lắng lọc công suất 60m3/h
  Vật liệu: 
  + Bể lọc: vật liệu thép SS400 sơn epoxy
  + Bể lắng: vật liệu thép SS400 sơn epoxy
  - Phương pháp chế tạo: lắp ghép
  Kích thước: 
  + Bể lọc: DxH = 3,8 x 5,4 (m)
  + Bể lắng: DxRxC = 6 x 3,5 x 6,2 (m)
  Địa điểm: xã Tân Hào, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.
  Thời gian thi công: 2018
   
  Công trình: Nâng công suất nhà máy nước Tân Hào thêm 60m3/h
   
  Công trình: Nâng công suất nhà máy nước Tân Hào thêm 60m3/h
   
  Công trình: Nâng công suất nhà máy nước Tân Hào thêm 60m3/h
   
  Công trình: Nâng công suất nhà máy nước Tân Hào thêm 60m3/h
   
  Công trình: Nâng công suất nhà máy nước Tân Hào thêm 60m3/h
   
  Công trình: Nâng công suất nhà máy nước Tân Hào thêm 60m3/h
   
  Công trình: Nâng công suất nhà máy nước Tân Hào thêm 60m3/h
   
  Công trình: Nâng công suất nhà máy nước Tân Hào thêm 60m3/h
   
  Công trình: Nâng công suất nhà máy nước Tân Hào thêm 60m3/h
   
  Thiết bị xử lý nước sạch nông thôn
   
  Thiết bị xử lý nước sạch nông thôn
   
  Thiết bị xử lý nước sạch nông thôn
   
  Thiết bị xử lý nước sạch nông thôn
   
  Thiết bị xử lý nước sạch nông thôn
   
  Thiết bị xử lý nước sạch nông thôn
   
  Thiết bị xử lý nước sạch nông thôn
   
  Xử lý nước sạch tại Tân Hào, Bến Tre
   
  Xử lý nước sạch tại Tân Hào, Bến Tre
   
  Xử lý nước sạch tại Tân Hào, Bến Tre
   
  Xử lý nước sạch tại Tân Hào, Bến Tre
   
  sản xuất thiết bị xử lý nước mặt
   
  sản xuất thiết bị xử lý nước mặt
   
  sản xuất thiết bị xử lý nước mặt
   
  sản xuất thiết bị xử lý nước mặt
   
  sản xuất thiết bị xử lý nước mặt
   
  sản xuất thiết bị xử lý nước mặt
   
  sản xuất thiết bị xử lý nước mặt
   
  sản xuất thiết bị xử lý nước mặt
   
  Xử lý nước bằng công nghệ lắp ghép các tấm thép

   

   
  Ngày đăng: 12-03-2019 2,484 lượt xem
 •  

   

  NƯỚC LÀNH - GOOD WATER - NƯỚC LÀNHCST STORAGE - NƯỚC LÀNH - GOOD WATERCST STORAGE - GOOD WATER - CST STORAGE