• Công trình: Bể chứa, bể Oxy hóa, bể 2 in 1. Trạm cấp nước Xã Vĩnh Hòa Hiệp - Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

  Công ty Cổ Phần Nước Lành thực hiện thi công: Bể chứa dung tích 130m3; Thiết bị xử lý nước – BỂ OXYLA; Thiết bị xử lý nước – BỂ 2IN1 (bể lắng + bể lọc)

  Công ty Cổ Phần Nước Lành thực hiện thi công.  cho trạm cấp nước Xã Vĩnh Hòa Hiệp - Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

  1. Bể chứa dung tích 130m3

  Hạng mục: Bể chứa dung tích 130m3

  Vật liệu: Thép phủ thủy tinh – Mỹ

  Kích thước: DxH = 6,8 x 4,09 (m)

  Phương pháp chế tạo: Lắp ghép

  2. Thiết bị xử lý nước – BỂ OXYLA

  Hạng mục: Thiết bị xử lý nước – BỂ OXYLA

  Vật liệu: Thép phủ thủy tinh –  Mỹ

  Kích thước: DxH = 3,4 x 6,8 (m)

  Phương pháp chế tạo: Lắp ghép

  3. Thiết bị xử lý nước – BỂ 2IN1 (bể lắng + bể lọc)

  Hạng mục: Thiết bị xử lý nước – BỂ 2IN1

  Vật liệu: Thép phủ thủy tinh –  Mỹ

  Kích thước: DxH = 4,2 x 6,8 (m)

  Phương pháp chế tạo: Lắp ghép

  Công suất: 20m3/h

  Địa điểm: Trạm cấp nước Xã Vĩnh Hòa Hiệp - Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

  Thời gian thi công: 08/07/2017 đến 20/01/2018

  Trạm cấp nước Xã Vĩnh Hòa Hiệp - Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

  Công trình: Bể chứa, bể Oxy hóa, bể 2 in 1. Trạm cấp nước Xã Vĩnh Hòa Hiệp - Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

  Công trình: Bể chứa, bể Oxy hóa, bể 2 in 1. Trạm cấp nước Xã Vĩnh Hòa Hiệp - Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

  Công trình: Bể chứa, bể Oxy hóa, bể 2 in 1. Trạm cấp nước Xã Vĩnh Hòa Hiệp - Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

  Công trình: Bể chứa, bể Oxy hóa, bể 2 in 1. Trạm cấp nước Xã Vĩnh Hòa Hiệp - Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

  Công trình: Bể chứa, bể Oxy hóa, bể 2 in 1. Trạm cấp nước Xã Vĩnh Hòa Hiệp - Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

  Công trình: Bể chứa, bể Oxy hóa, bể 2 in 1. Trạm cấp nước Xã Vĩnh Hòa Hiệp - Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

  Công trình: Bể chứa, bể Oxy hóa, bể 2 in 1. Trạm cấp nước Xã Vĩnh Hòa Hiệp - Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

  Công trình: Bể chứa, bể Oxy hóa, bể 2 in 1. Trạm cấp nước Xã Vĩnh Hòa Hiệp - Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

  Công trình: Bể chứa, bể Oxy hóa, bể 2 in 1. Trạm cấp nước Xã Vĩnh Hòa Hiệp - Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

  Công trình: Bể chứa, bể Oxy hóa, bể 2 in 1. Trạm cấp nước Xã Vĩnh Hòa Hiệp - Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

  Công trình: Bể chứa, bể Oxy hóa, bể 2 in 1. Trạm cấp nước Xã Vĩnh Hòa Hiệp - Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

  Công trình: Bể chứa, bể Oxy hóa, bể 2 in 1. Trạm cấp nước Xã Vĩnh Hòa Hiệp - Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

  Công trình: Bể chứa, bể Oxy hóa, bể 2 in 1. Trạm cấp nước Xã Vĩnh Hòa Hiệp - Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

  Công trình: Bể chứa, bể Oxy hóa, bể 2 in 1. Trạm cấp nước Xã Vĩnh Hòa Hiệp - Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

  Công trình: Bể chứa, bể Oxy hóa, bể 2 in 1. Trạm cấp nước Xã Vĩnh Hòa Hiệp - Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

  Công trình: Bể chứa, bể Oxy hóa, bể 2 in 1. Trạm cấp nước Xã Vĩnh Hòa Hiệp - Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

  Công trình: Bể chứa, bể Oxy hóa, bể 2 in 1. Trạm cấp nước Xã Vĩnh Hòa Hiệp - Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

  Công trình: Bể chứa, bể Oxy hóa, bể 2 in 1. Trạm cấp nước Xã Vĩnh Hòa Hiệp - Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

  Công trình: Bể chứa, bể Oxy hóa, bể 2 in 1. Trạm cấp nước Xã Vĩnh Hòa Hiệp - Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

   

   
  Ngày đăng: 19-03-2019 1,371 lượt xem
 •  

   

  NƯỚC LÀNH - GOOD WATER - NƯỚC LÀNHCST STORAGE - NƯỚC LÀNH - GOOD WATERCST STORAGE - GOOD WATER - CST STORAGE