• Công trình: Bể chứa AQUATANK; Bể AQUALO; Bể AQUALA nhà máy nước mặt Mỹ An

  Công trình: Bể chứa AQUATANK dung tích 500m3; Bể AQUALO công suất 110m3/h ; Bể AQUALA công suất 110m3/h nhà máy nước mặt Mỹ An, Đồng Tháp

  Xây dựng nhà máy nước mặt Mỹ An, công suất 2500m3/ngđ
  Hạng mục: Bể chứa AQUATANK dung tích 500m3
  Vật liệu: 2 lớp vật liệu (SS400 & SS304)
  Kích thước: DxH = 13,4 x 4,09 (m)
  Phương pháp chế tạo: lắp ghép
  Hạng mục: Thiết bị xử lý nước - Bể AQUALO công suất 110m3/h
  Vật liệu: thép SS400
  Phương pháp chế tạo: lắp ghép
  Kích thước: DxH = 4,2 x 5,6 (m)
  Hạng mục: Thiết bị xử lý nước - Bể AQUALA công suất 110m3/h
  Vật liệu: thép SS400
  Kích thước: DxRxC = 8,4 x 3,5 x 7,6 (m)
  Phương pháp chế tạo: lắp ghép
  Địa điểm: TT Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
   
   Công trình: Bể chứa AQUATANK; Bể AQUALO; Bể AQUALA nhà máy nước mặt Mỹ An
   
  Cụm xử lý nước và thiết bị xử lý nước tại nhà máy nước mặt Mỹ An, Đồng Tháp
   
   Công trình: Bể chứa AQUATANK; Bể AQUALO; Bể AQUALA nhà máy nước mặt Mỹ An
   
   Công trình: Bể chứa AQUATANK; Bể AQUALO; Bể AQUALA nhà máy nước mặt Mỹ An
   
   Công trình: Bể chứa AQUATANK; Bể AQUALO; Bể AQUALA nhà máy nước mặt Mỹ An
   
   Công trình: Bể chứa AQUATANK; Bể AQUALO; Bể AQUALA nhà máy nước mặt Mỹ An
   
   Công trình: Bể chứa AQUATANK; Bể AQUALO; Bể AQUALA nhà máy nước mặt Mỹ An
   
   Công trình: Bể chứa AQUATANK; Bể AQUALO; Bể AQUALA nhà máy nước mặt Mỹ An
   
   Công trình: Bể chứa AQUATANK; Bể AQUALO; Bể AQUALA nhà máy nước mặt Mỹ An
   
   Công trình: Bể chứa AQUATANK; Bể AQUALO; Bể AQUALA nhà máy nước mặt Mỹ An
   
   Công trình: Bể chứa AQUATANK; Bể AQUALO; Bể AQUALA nhà máy nước mặt Mỹ An
   
   Công trình: Bể chứa AQUATANK; Bể AQUALO; Bể AQUALA nhà máy nước mặt Mỹ An
   
   Công trình: Bể chứa AQUATANK; Bể AQUALO; Bể AQUALA nhà máy nước mặt Mỹ An
   
   Công trình: Bể chứa AQUATANK; Bể AQUALO; Bể AQUALA nhà máy nước mặt Mỹ An
   
   Công trình: Bể chứa AQUATANK; Bể AQUALO; Bể AQUALA nhà máy nước mặt Mỹ An
   
   Công trình: Bể chứa AQUATANK; Bể AQUALO; Bể AQUALA nhà máy nước mặt Mỹ An
   
  Cụm xử lý nước và thiết bị xử lý nước tại nhà máy nước mặt Mỹ An, Đồng Tháp
   
   Công trình: Bể chứa AQUATANK; Bể AQUALO; Bể AQUALA nhà máy nước mặt Mỹ An
   
  Cụm xử lý nước và thiết bị xử lý nước tại nhà máy nước mặt Mỹ An, Đồng Tháp
   

   

   
  Ngày đăng: 22-03-2019 1,510 lượt xem
 •  

   

  NƯỚC LÀNH - GOOD WATER - NƯỚC LÀNHCST STORAGE - NƯỚC LÀNH - GOOD WATERCST STORAGE - GOOD WATER - CST STORAGE