• Công trình: Xây dựng Nhà máy nước Lộ Tiểu công suất 2.500m3/ ng.đêm

  Công Ty Cổ Phần Nước Lành - Good Water thiết kế và thi công công trình: Xây dựng Nhà máy nước Lộ Tiểu, Đồng Tháp công suất 2.500m3/ ng.đêm

  Công trình: Xây dựng Nhà máy nước Lộ Tiểu công suất 2.500m3/ ng.đêm
  -----
  Hạng mục: Thi công xây lắp bể chứa 400m3
  Model bể chứa AquaTank: 4L11
  Vật liệu: 
  + Bể chứa: vật liệu thép SS400 sơn epoxy
  Phương pháp chế tạo: lắp ghép
  Kích thước: 
  + Bể chứa: DxH = 9,8 x 5,6 (m)
  Địa điểm: huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.
  Thời gian thi công: 12/2018
   
   
  Công Ty Cổ Phần Nước Lành - Good Water thiết kế và thi công công trình: Xây dựng Nhà máy nước Lộ Tiểu, Đồng Tháp công suất 2.500m3/ ng.đêm
   
  Công Ty Cổ Phần Nước Lành - Good Water thiết kế và thi công công trình: Xây dựng Nhà máy nước Lộ Tiểu, Đồng Tháp công suất 2.500m3/ ng.đêm
   
  Công Ty Cổ Phần Nước Lành - Good Water thiết kế và thi công công trình: Xây dựng Nhà máy nước Lộ Tiểu, Đồng Tháp công suất 2.500m3/ ng.đêm
   
  Công Ty Cổ Phần Nước Lành - Good Water thiết kế và thi công công trình: Xây dựng Nhà máy nước Lộ Tiểu, Đồng Tháp công suất 2.500m3/ ng.đêm
   
  Công Ty Cổ Phần Nước Lành - Good Water thiết kế và thi công công trình: Xây dựng Nhà máy nước Lộ Tiểu, Đồng Tháp công suất 2.500m3/ ng.đêm
   
  Công Ty Cổ Phần Nước Lành - Good Water thiết kế và thi công công trình: Xây dựng Nhà máy nước Lộ Tiểu, Đồng Tháp công suất 2.500m3/ ng.đêm
   
  Công Ty Cổ Phần Nước Lành - Good Water thiết kế và thi công công trình: Xây dựng Nhà máy nước Lộ Tiểu, Đồng Tháp công suất 2.500m3/ ng.đêm
   
  Công Ty Cổ Phần Nước Lành - Good Water thiết kế và thi công công trình: Xây dựng Nhà máy nước Lộ Tiểu, Đồng Tháp công suất 2.500m3/ ng.đêm
   
  Công Ty Cổ Phần Nước Lành - Good Water thiết kế và thi công công trình: Xây dựng Nhà máy nước Lộ Tiểu, Đồng Tháp công suất 2.500m3/ ng.đêm
   
  Bể chứa Aquatank 400m3
   
  Công Ty Cổ Phần Nước Lành - Good Water thiết kế và thi công công trình: Xây dựng Nhà máy nước Lộ Tiểu, Đồng Tháp công suất 2.500m3/ ng.đêm

   

   
  Ngày đăng: 11-04-2019 1,493 lượt xem
 •  

   

  NƯỚC LÀNH - GOOD WATER - NƯỚC LÀNHCST STORAGE - NƯỚC LÀNH - GOOD WATERCST STORAGE - GOOD WATER - CST STORAGE