• Công trình: Hệ thống cấp nước đô thị Tiểu Cần - Cầu Quan, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh

  Bể chứa nước sạch dung tích 800m3 do Công ty Cổ Phần Nước Lành thực hiện thiết kế và thi công công trình: Bể chứa - Hệ thống cấp nước đô thị Tiểu Cần - Cầu Quan, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh.

  - Hạng mục: Bể chứa nước sạch dung tích 800m3
  - Vật liệu: Thép phủ thủy tinh - CST
  - Phương pháp chế tạo: Lắp ghép
  - Kích thước: DxH = 16 x 4,2 (m)
  - Địa điểm: huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
  - Thời gian thi công: 2015

  Bồn chứa nước công nghiệp lắp ghép tại tiểu cần, trà vinh


  Bể chứa nước sạch dung tích 800m3

  bể chứa nước công nghiệp lắp ghép

  Bồn chứa công nghiệp cỡ lớn

  Bồn chứa nước cho hệ thống cấp nước đô thị Tiểu Cần - Cầu Quan, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh

  Bể chứa công nghiệp cho hệ thống cấp nước đô thị Tiểu Cần - Cầu Quan, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh

  Bồn chữa nước công nghiệp lớn cho hệ thống cấp nước đô thị Tiểu Cần - Cầu Quan, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh

  Bể chứa nước sạch dung tích 800m3 - bằng Thép phủ thủy tinh - CST

  Bể chứa nước sạch dung tích 800m3 - Vật liệu: Thép phủ thủy tinh - CST cho hệ thống cấp nước đô thị Tiểu Cần - Cầu Quan, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh

  Bể chứa nước sạch dung tích lớn lắp đặt , thi công bằng Thép phủ thủy tinh - CST cho hệ thống cấp nước đô thị Tiểu Cần - Cầu Quan, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh

  Bể chứa cho Hệ thống cấp nước đô thị Tiểu Cần - Cầu Quan, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh

  Bồn chứa cho hệ thống cấp nước đô thị Tiểu Cần - Cầu Quan, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh

  Hệ thống cấp nước đô thị Tiểu Cần - Cầu Quan, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh

   

   
  Ngày đăng: 11-12-2018 2,273 lượt xem
 •  

   

  NƯỚC LÀNH - GOOD WATER - NƯỚC LÀNHCST STORAGE - NƯỚC LÀNH - GOOD WATERCST STORAGE - GOOD WATER - CST STORAGE