• Công trình: Bể Lọc Aqualo - Cải tạo trạm cấp nước Thị Trấn Cầu Kè

  Công ty Cổ Phần Nước Lành thực hiện thiết kế và thi công công trình: Bể lọc Aqualo - Cải tạo trạm cấp nước Thị Trấn Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh

  Công trình: Cải tạo trạm cấp nước Thị Trấn Cầu Kè
           Hạng mục: Cung cấp lắp đặt bể lọc AQUALO
           Vật liệu: Thép phủ thủy tinh
           Phương pháp chế tạo: Lắp ghép
           Kích thước: DxH = 4,2 x 6,8 (m)
           Địa điểm: Trạm cấp nước thị trấn Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh
           Thời gian thi công: 10/2017 – 12/2017

   

  Công trình: Bể Lọc Aqualo - Cải tạo trạm cấp nước Thị Trấn Cầu Kè

  Công trình: Bể Lọc Aqualo - Cải tạo trạm cấp nước Thị Trấn Cầu Kè

  Công trình: Bể Lọc Aqualo - Cải tạo trạm cấp nước Thị Trấn Cầu Kè

  Công trình: Bể Lọc Aqualo - Cải tạo trạm cấp nước Thị Trấn Cầu Kè

  Công trình: Bể Lọc Aqualo - Cải tạo trạm cấp nước Thị Trấn Cầu Kè, Trà Vinh

  Công trình: Bể Lọc Aqualo - Cải tạo trạm cấp nước Thị Trấn Cầu Kè, Trà Vinh

  Công trình: Bể Lọc Aqualo - Cải tạo trạm cấp nước Thị Trấn Cầu Kè, Trà Vinh

  Công trình: Bể Lọc Aqualo - Cải tạo trạm cấp nước Thị Trấn Cầu Kè, Trà Vinh

  Công trình: Bể Lọc Aqualo - Cải tạo trạm cấp nước Thị Trấn Cầu Kè, Trà Vinh

  Công trình: Bể Lọc Aqualo - Cải tạo trạm cấp nước Thị Trấn Cầu Kè, Trà Vinh

  Công trình: Bể Lọc Aqualo - Cải tạo trạm cấp nước Thị Trấn Cầu Kè, Trà Vinh

  Công trình: Bể Lọc Aqualo - Cải tạo trạm cấp nước Thị Trấn Cầu Kè, Trà Vinh

  Công trình: Bể Lọc Aqualo - Cải tạo trạm cấp nước Thị Trấn Cầu Kè, Trà Vinh

  Công trình: Bể Lọc Aqualo - Cải tạo trạm cấp nước Thị Trấn Cầu Kè, Trà Vinh

  Công trình: Bể Lọc Aqualo - Cải tạo trạm cấp nước Thị Trấn Cầu Kè, Trà Vinh

  Công trình: Bể Lọc Aqualo - Cải tạo trạm cấp nước Thị Trấn Cầu Kè, Trà Vinh

  Công trình: Bể Lọc Aqualo - Cải tạo trạm cấp nước Thị Trấn Cầu Kè, Trà Vinh

   

   
  Ngày đăng: 26-11-2018 2,521 lượt xem
 •  

   

  NƯỚC LÀNH - GOOD WATER - NƯỚC LÀNHCST STORAGE - NƯỚC LÀNH - GOOD WATERCST STORAGE - GOOD WATER - CST STORAGE