• Công trình: Nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước Thị Trấn Trà Cú, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh

  Nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước Thị Trấn Trà Cú, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh. Cung cấp lắp đặt 2 bể lọc tự rửa + bể chứa nước sạch dung tích 500m3

  Công trình: Nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước Thị Trấn Trà Cú, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh
      Hạng mục: Cung cấp lắp đặt 2 bể lọc tự rửa + bể chứa nước sạch dung tích 500m3
      Vật liệu:
  + Bể lọc: vật liệu thép SS400 sơn epoxy
  + Bể chứa: vật liệu thép phủ thủy tinh – CST
  -    Kích thước:
  + Bể lọc: D x H = 3 x 5,85 (m)
  + Bể chứa: D x H = 12,7 x 4,09 (m)
      Phương pháp chế tạo:
  + Bể lọc: Hàn
  + Bể chứa: Lắp ghép
      Địa điểm: Trạm cấp nước thị trấn Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
      Thời gian thi công: 2016

   


  Công trình: Nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước Thị Trấn Trà Cú, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh

  Bể chứa nước sạch dung tích 500 mét khối

  Công trình: Nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước Thị Trấn Trà Cú, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh

  Công trình: Nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước Thị Trấn Trà Cú, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh

  Công trình: Nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước Thị Trấn Trà Cú, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh

  Công trình: Nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước Thị Trấn Trà Cú, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh

  Công trình: Nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước Thị Trấn Trà Cú, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh

  Công trình: Nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước Thị Trấn Trà Cú, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh

  Công trình: Nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước Thị Trấn Trà Cú, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh

  Bể chứa nước sạch dung tích 500 mét khối. Sử dụng vật liệu thép phủ thủy tinh

  bể lọc tự rửa

  Bể lọc tự rửa: vật liệu thép SS400 sơn epoxy

  bể lọc tự rửa

  Bể lọc tự rửa: vật liệu thép SS400 sơn epoxy

  bể lọc tự rửa

  Bể lọc tự rửa: vật liệu thép SS400 sơn epoxy

  bể lọc tự rửa

  bể lọc tự rửa

  Bể lọc tự rửa: vật liệu thép SS400 sơn epoxy

  Cung cấp lắp đặt 2 bể lọc tự rửa + bể chứa nước sạch dung tích 500m3

  Bể lọc tự rửa và bể chứa nước sạch dung tích 500m3

  Cung cấp lắp đặt 2 bể lọc tự rửa + bể chứa nước sạch dung tích 500m3

  Bể lọc tự rửa và bể chứa nước sạch dung tích 500m3

   

   
  Ngày đăng: 08-08-2016 4,224 lượt xem
 •  

   

  NƯỚC LÀNH - GOOD WATER - NƯỚC LÀNHCST STORAGE - NƯỚC LÀNH - GOOD WATERCST STORAGE - GOOD WATER - CST STORAGE