• Công trình: Bể chứa - Nhà máy nước mặt Đông Bình

  Công ty Cổ Phần Nước Lành thực hiện thiết kế và thi công công trình: Bể chứa - Nhà máy nước mặt Đông Bình

   Công trình: Nhà máy nước mặt Đông Bình
           Hạng mục: Cung cấp lắp đặt bể chứa nước sạch dung tích 1200m3
           Vật liệu: Thép phủ thủy tinh – CST
           Phương pháp chế tạo: Lắp ghép
           Kích thước: DxH = 20,4 x 4,2 (m)
           Địa điểm: Cao Lãnh, Đồng Tháp
           Thời gian thi công: 03/2017 - 05/2017

   

  Công trình: Bể chứa - Nhà máy nước mặt Đông Bình

   

  Công trình: Bể chứa - Nhà máy nước mặt Đông Bình

  Công trình: Bể chứa - Nhà máy nước mặt Đông Bình

  Công trình: Bể chứa - Nhà máy nước mặt Đông Bình

  Công trình: Bể chứa - Nhà máy nước mặt Đông Bình

  Công trình: Bể chứa - Nhà máy nước mặt Đông Bình

  Công trình: Bể chứa - Nhà máy nước mặt Đông Bình

  Công trình: Bể chứa - Nhà máy nước mặt Đông Bình

  Công trình: Bể chứa - Nhà máy nước mặt Đông Bình

  Công trình: Bể chứa - Nhà máy nước mặt Đông Bình

  Công trình: Bể chứa - Nhà máy nước mặt Đông Bình

  Công trình: Bể chứa - Nhà máy nước mặt Đông Bình

  Công trình: Bể chứa - Nhà máy nước mặt Đông Bình

  Công trình: Bể chứa - Nhà máy nước mặt Đông Bình

  Công trình: Bể chứa - Nhà máy nước mặt Đông Bình

  Công trình: Bể chứa - Nhà máy nước mặt Đông Bình

   

   
  Ngày đăng: 26-11-2018 2,683 lượt xem
 •  

   

  NƯỚC LÀNH - GOOD WATER - NƯỚC LÀNHCST STORAGE - NƯỚC LÀNH - GOOD WATERCST STORAGE - GOOD WATER - CST STORAGE