• Công trình: Nâng cấp, sửa chữa HTCN Ấp Long Hòa 1, Xã Long Chữ, Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh

  Công trình: Nâng cấp, sửa chữa HTCN Ấp Long Hòa 1, Xã Long Chữ, Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh do Công Ty Cổ Phần Nước Lành thiết kế và thi công

  Công trình: Nâng cấp, sửa chữa HTCN Ấp Long Hòa 1, Xã Long Chữ, Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh
  Hạng mục: Thi công xây lắp cụm xử lý 15m3/h (Bể lọc Aqualo tự rửa 15m3/h + Ejector thu khí + cột phản ứng)
  Model bể lọc AquaLo: 3S5D
  Vật liệu: 
  + Bể lọc: vật liệu thép SS400 sơn epoxy
  Phương pháp chế tạo: lắp ghép
  Kích thước: 
  + Bể lọc: DxH = 2,2 x 4,9 (m)
  Địa điểm: Ấp Long Hòa 1, Xã Long Chữ, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh.
  Thời gian thi công: 2018
   
   
  Công trình: Nâng cấp, sửa chữa HTCN Ấp Long Hòa 1, Xã Long Chữ, Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh
   
  Cụm xử lý 15m3/h
   
  Công trình: Nâng cấp, sửa chữa HTCN Ấp Long Hòa 1, Xã Long Chữ, Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh
   
  Công trình: Nâng cấp, sửa chữa HTCN Ấp Long Hòa 1, Xã Long Chữ, Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh
   
  Công trình: Nâng cấp, sửa chữa HTCN Ấp Long Hòa 1, Xã Long Chữ, Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh
   
  Công trình: Nâng cấp, sửa chữa HTCN Ấp Long Hòa 1, Xã Long Chữ, Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh
   
  Công trình: Nâng cấp, sửa chữa HTCN Ấp Long Hòa 1, Xã Long Chữ, Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh
   
  Công trình: Nâng cấp, sửa chữa HTCN Ấp Long Hòa 1, Xã Long Chữ, Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh
   
  Công trình: Nâng cấp, sửa chữa HTCN Ấp Long Hòa 1, Xã Long Chữ, Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh
   
  thiet bi xu ly nuoc sach
   
  cum xu ly nuoc sach
   
  cum xu ly nuoc sach

   

   
  Ngày đăng: 08-04-2019 1,433 lượt xem
 •  

   

  NƯỚC LÀNH - GOOD WATER - NƯỚC LÀNHCST STORAGE - NƯỚC LÀNH - GOOD WATERCST STORAGE - GOOD WATER - CST STORAGE