BỂ OXY HÓA OXYLA - OX-5S13-110
 • BỂ OXY HÓA OXYLA - OX-5S13-110

BỂ OXY HÓA OXYLA - OX-5S13-110

Bể Oxy hóa Oxyla - OX-5S13-110 thường được sử dụng để xử lý nước ngầm

Mã SP: OX-5S13-110

Liên hệ: - 028.38129.050

 • Thông tin sản phẩm
 • Cụ thể là oxy hóa các kim loại nặng có trong nước và đưa chúng lên các hợp chất có số oxy hóa cao, nhằm tạo thành các hạt keo tụ hoặc các chất không tan và loại bỏ chúng ra khỏi nước

  Tùy theo tính chất  nguồn nước mà sử dụng tháp oxy hóa hở (giàn mưa, quạt thổi khí cưỡng bức) hay kín (áp lực).
  - Bể oxyla sử dụng giàn mưa hay quạt thổi khí cưỡng bức  được sử dụng khi nguồn nước nhiễm sắt với hàm lượng thấp hơn 10mg/l.
  - Bể oxyla sử dụng tháp oxi hóa kín được sử dụng khi nguồn nước nhiễm sắt với hàm lượng lớn hơn 10 mg/l.

  VẬN HÀNH THIẾT BỊ:
  OXYLA – THÁP OXY HÓA KÍN

  BỂ OXY HÓA OXYLA - OX-5S13-110, hóa kín

   

   

   

  Ghi chú

  1. Đường thoát khí

  2. Đường khí vào

  3. Đường nước vào

  4. Máng răng cưa

  5. Tấm lamella

  6. Ống phân phối

  7. Phễu thu bùn

  8. Cửa thăm

  9. Đường nước ra

   

   

           

  Nước thô được dẫn trực tiếp vào tháp oxy hóa kín bức qua đường ống nước vào (3), khi được đưa vào tháp oxy hóa kín qua đường ống khí vào (2). Trong tháp oxy hóa kín, nước và khí đi ngược chiều nhau. Để tăng khả năng trao đổi khí, nước được đưa vào thiết bị chuyên dụng, phun nước trên khắp bể mặt trong tháp, khi thổi theo hướng ngược chiều. Sau khi trao đổi khí, phần khí không hòa tan vào nước và phần khí được tách ra từ nước thô thoát ra ngoài qua đường thoát khí (1). Nước thô sau khi trao đổi khí, theo đường ống phân phối (6) phân phối xuống bể. Để tăng cường hiệu quả oxy hóa, hóa chất được bổ sung vào nguồn nước trước hoặc/ và sau tháp oxy hóa kín. Nước sau khi được phân phối dưới bể sẽ đi ngược lên trên mặt bể. Trong lúc này, quá trình oxy hóa tiếp tục xảy ra, cặn hình thành, một phần cặn lắng xuống phểu thu bùn (7), một phần bị nước cuốn theo đi vào máng răng cưa (4) và ra ngoài theo đường ống (9). Để tăng cường khả năng lắng, trong bể lắp đặt các tấm lamella (5).
  Khi vận hành phải điều chỉnh máng răng cưa thu nước (4) để nước vào đều máng răng cưa.
  Sau khoảng 6 - 7 ngày hoạt động, ngừng hệ thống khoảng 30 phút, xả nước xuống dưới mức tấm lamella (3) và tiến hành vệ sinh các ống lamella.
  Cửa thăm (8) dùng để vệ sinh và bảo trì, bảo dưỡng bên trong thiết bị.

  OXYLA – THÁP OXY HÓA HỞ, GIÀN MƯA

  Bể Oxy hóa Oxyla - OX-5S13-110, hóa hở, giàn mưa

   

   

  Ghi chú

  1. Ống nước vào

  2. Gàn mưa

  3. Sàn tưng

  4. Thùng chứa nước

  5. Máng răng cưa

  6. Tấm Lamella

  7. Ống phân phối

  8. Phễu thu bùn

  9. Cửa thăm

  10. Đường nước ra

   

   

   

  Nước thô được dẫn trực tiếp vào giàn mưa qua ống nước vào (1), nước được phân phối đều xuống giàn mưa (2). Sau đó, nước tiếp tục qua các sàn tưng (3) rồi xuống thùng chứa nước (4). Nước sau khi qua giàn mưa và các sàn tưng đã được trao đổi khí, loại bỏ các khí có trong nguồn nước và tăng khả năng hòa tan khí oxy vào trong. Để tăng cường hiệu quả oxy hóa, hóa chất được bổ sung vào nguồn nước trước hoặc/ và sau giàn mưa.
  Nước từ thùng chứa đi xuống hệ thống phân phối (7) dưới bể, sau đó tiếp tục đi ngược lên trên mặt bể. Trong lúc này, quá trình oxy hóa tiếp tục xảy ra, cặn hình thành, một phần cặn lắng xuống phểu thu bùn (8), một phần bị nước cuốn theo đi vào máng răng cưa (5) và ra ngoài theo đường ống (10). Để tăng cường khả năng lắng, trong bể lắp đặt các tấm lamella (6).
  Khi vận hành phải điều chỉnh máng răng cưa thu nước (5) để nước vào đều máng răng cưa.
  Sau khoảng 6 - 7 ngày hoạt động, ngừng hệ thống khoảng 30 phút, xả nước xuống dưới mức tấm lamella (6) và tiến hành vệ sinh các ống lamella.
  Cửa thăm (9) dùng để vệ sinh và bảo trì, bảo dưỡng bên trong thiết bị.

  Bảng thông số ký thuật bể oxyla OX-5S13-110

  Bảng thông số kỹ thuật Bể Oxy hóa Oxyla - OX-5S13-110

 •  

   

  NƯỚC LÀNH - GOOD WATER - NƯỚC LÀNHCST STORAGE - NƯỚC LÀNH - GOOD WATERCST STORAGE - GOOD WATER - CST STORAGE