• Công trình: Nâng công suất nhà máy nước Thạnh Phú, Bến Tre thêm 110m3/h (Từ 120m3/h lên 230m3/h)

  Công Ty Cổ Phần Nước Lành - Good Water thiết kế và thi công: Công trình nâng công suất nhà máy nước Thạnh Phú, Bến Tre thêm 110m3/h (Từ 120m3/h lên 230m3/h)

  Công trình: Nâng công suất nhà máy nước Thạnh Phú thêm 110m3/h (Từ 120m3/h lên 230m3/h)
  ------
  Hạng mục: Thi công xây lắp cụm xử lý lắng lọc công suất 110m3/h
  Vật liệu: 
  + Bể lọc: vật liệu thép SS400 sơn epoxy
  + Bể lắng: vật liệu thép SS400 sơn epoxy
  Phương pháp chế tạo: 
  + Bể lọc: Hàn
  + Bể lắng: Hàn
  Kích thước: 
  + Bể lọc: DxH = 3,8 x 4,5 (m)
  + Bể lắng: DxRxC = 7,6 x 3 x 7,35 (m)
  Địa điểm: Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre.
  Thời gian thi công: 01/2017 - 05/2017
   
   
  Công trình: Nâng công suất nhà máy nước Thạnh Phú, Bến Tre thêm 110m3/h (Từ 120m3/h lên 230m3/h)
   
  Công trình: Nâng công suất nhà máy nước Thạnh Phú, Bến Tre thêm 110m3/h (Từ 120m3/h lên 230m3/h)
   
  Công trình: Nâng công suất nhà máy nước Thạnh Phú, Bến Tre thêm 110m3/h (Từ 120m3/h lên 230m3/h)
   
  Công trình: Nâng công suất nhà máy nước Thạnh Phú, Bến Tre thêm 110m3/h (Từ 120m3/h lên 230m3/h)
   
  Công trình: Nâng công suất nhà máy nước Thạnh Phú, Bến Tre thêm 110m3/h (Từ 120m3/h lên 230m3/h)
   
  Công trình: Nâng công suất nhà máy nước Thạnh Phú, Bến Tre thêm 110m3/h (Từ 120m3/h lên 230m3/h)
   
  Công trình: Nâng công suất nhà máy nước Thạnh Phú, Bến Tre thêm 110m3/h (Từ 120m3/h lên 230m3/h)
   
  Công trình: Nâng công suất nhà máy nước Thạnh Phú, Bến Tre thêm 110m3/h (Từ 120m3/h lên 230m3/h)
   
  Công trình: Nâng công suất nhà máy nước Thạnh Phú, Bến Tre thêm 110m3/h (Từ 120m3/h lên 230m3/h)
   
  Công trình: Nâng công suất nhà máy nước Thạnh Phú, Bến Tre thêm 110m3/h (Từ 120m3/h lên 230m3/h)
   
  Công trình: Nâng công suất nhà máy nước Thạnh Phú, Bến Tre thêm 110m3/h (Từ 120m3/h lên 230m3/h)
   
  Công trình: Nâng công suất nhà máy nước Thạnh Phú, Bến Tre thêm 110m3/h (Từ 120m3/h lên 230m3/h)
   
  Công trình: Nâng công suất nhà máy nước Thạnh Phú, Bến Tre thêm 110m3/h (Từ 120m3/h lên 230m3/h)
   
  Công trình: Nâng công suất nhà máy nước Thạnh Phú, Bến Tre thêm 110m3/h (Từ 120m3/h lên 230m3/h)
   
  Công trình: Nâng công suất nhà máy nước Thạnh Phú, Bến Tre thêm 110m3/h (Từ 120m3/h lên 230m3/h)
   
  Công trình: Nâng công suất nhà máy nước Thạnh Phú, Bến Tre thêm 110m3/h (Từ 120m3/h lên 230m3/h)
   
  Công trình: Nâng công suất nhà máy nước Thạnh Phú, Bến Tre thêm 110m3/h (Từ 120m3/h lên 230m3/h)
   
  Công trình: Nâng công suất nhà máy nước Thạnh Phú, Bến Tre thêm 110m3/h (Từ 120m3/h lên 230m3/h)
   
  Công Ty Cổ Phần Nước Lành - Good Water thiết kế và thi công: Công trình  nâng công suất nhà máy nước Thạnh Phú, Bến Tre thêm 110m3/h (Từ 120m3/h lên 230m3/h)

   

   
  Ngày đăng: 11-04-2019 3,416 lượt xem
 •  

   

  NƯỚC LÀNH - GOOD WATER - NƯỚC LÀNHCST STORAGE - NƯỚC LÀNH - GOOD WATERCST STORAGE - GOOD WATER - CST STORAGE