• Công trình: Thi công lắp đặt bể chứa cho dự án Nagaworld -Hangar - Campuchia

  Công trình thi công lắp đặt bể chứa cho dự án Nagaworld – Hangar tại Campuchia do Công Ty Nước Lành Thực hiện

  Công trình: Thi công lắp đặt bể chứa cho dự án Nagaworld – Hangar - Campuchia

      Hạng mục: Thi công lắp đặt bể chứa

      Vật liệu: Thép mạ kẽm (HDG)

      Phương pháp chế tạo: Lắp ghép

      Kích thước: DxH = 10,07 x 12,06 (m)

      Địa điểm: Sân bay Campuchia

      Thời gian thi công: 2016

  Công trình: Thi công lắp đặt bể chứa cho dự án Nagaworld – Hangar - Campuchia

  Công trình: Thi công lắp đặt bể chứa cho dự án Nagaworld – Hangar - Campuchia

  Công trình: Thi công lắp đặt bể chứa cho dự án Nagaworld – Hangar - Campuchia

  Công trình: Thi công lắp đặt bể chứa cho dự án Nagaworld – Hangar - Campuchia

  Công trình: Thi công lắp đặt bể chứa cho dự án Nagaworld – Hangar - Campuchia

  Công trình: Thi công lắp đặt bể chứa cho dự án Nagaworld – Hangar - Campuchia

  Công trình: Thi công lắp đặt bể chứa cho dự án Nagaworld – Hangar - Campuchia

  Công trình: Thi công lắp đặt bể chứa cho dự án Nagaworld – Hangar - Campuchia

  Công trình: Thi công lắp đặt bể chứa cho dự án Nagaworld – Hangar - Campuchia

  Thi công lắp đặt bể chứa cho dự án Nagaworld – Hangar - Campuchia

   

   
  Ngày đăng: 02-11-2016 3,361 lượt xem
 •  

   

  NƯỚC LÀNH - GOOD WATER - NƯỚC LÀNHCST STORAGE - NƯỚC LÀNH - GOOD WATERCST STORAGE - GOOD WATER - CST STORAGE