• Công trình: Bể Oxyla tại Trạm cấp nước Xã Vĩnh Hòa Hiệp - Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

  Công ty Cổ Phần Nước Lành thực hiện thi công. Bể Oxy hóa Oxyla. Trạm cấp nước Xã Vĩnh Hòa Hiệp - Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

  - Hạng mục: Thiết bị xử lý nước – BỂ OXYLA

  - Vật liệu: Thép phủ thủy tinh –  Mỹ

  - Kích thước: DxH = 3,4 x 6,8 (m)

  - Phương pháp chế tạo: Lắp ghép

  - Địa điểm: Xã Vĩnh Hòa Hiệp - Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

  - Thời gian thi công: 08/07/2017 đến 20/01/2018

  Công trình: Bể Oxyla hóa kín tại Trạm cấp nước xã Vĩnh Hòa Hiệp - Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

  Công trình: Bể Oxyla hóa kín tại Trạm cấp nước xã Vĩnh Hòa Hiệp - Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

  Công trình: Bể Oxyla hóa kín tại Trạm cấp nước xã Vĩnh Hòa Hiệp - Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang
  Công trình: Bể Oxyla hóa kín tại Trạm cấp nước xã Vĩnh Hòa Hiệp - Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

  Công trình: Bể Oxyla hóa kín tại Trạm cấp nước xã Vĩnh Hòa Hiệp - Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

  Công trình: Bể Oxyla hóa kín tại Trạm cấp nước xã Vĩnh Hòa Hiệp - Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

  Công trình: Bể Oxyla hóa kín tại Trạm cấp nước xã Vĩnh Hòa Hiệp - Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

  Bể Oxy hóa Oxyla

  Công trình: Bể Oxyla tại Trạm cấp nước Xã Vĩnh Hòa Hiệp - Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

  Công trình: Bể Oxyla tại Trạm cấp nước Xã Vĩnh Hòa Hiệp - Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

   

   
  Ngày đăng: 22-09-2018 2,072 lượt xem
 •  

   

  NƯỚC LÀNH - GOOD WATER - NƯỚC LÀNHCST STORAGE - NƯỚC LÀNH - GOOD WATERCST STORAGE - GOOD WATER - CST STORAGE