• Công trình: Bể chứa - Nhà máy nước phường 8 - Sóc Trăng

  Công ty Cổ Phần Nước Lành thực hiện thi công. Công trình: Bể chứa tại Nhà Máy Nước Phường 8 – Sóc Trăng

  Bể chứa nước sạch dung tích 500m3

  - Hạng mục: Xây dựng bể chứa nước sạch dung tích 500m3

  - Vật liệu: Thép phủ thủy tinh – CST Mỹ

  - Phương pháp chế tạo: Lắp ghép

  - Kích thước: DxH = 12,79 x 4,26 (m)

  - Địa điểm: Nhà máy nước Phường 8, Tp. Sóc Trăng

  - Thời gian thi công: 27/09/2017 đến 25/12/2017

  Công trình: Bể chứa - Nhà máy nước phường 8 – Sóc Trăng

  Bể chứa - Nhà máy nước Phường 8 - Sóc Trăng

  Công trình: Bể chứa - Nhà máy nước phường 8 – Sóc Trăng

  Công trình: Bể chứa - Nhà máy nước phường 8 – Sóc Trăng

  http://goodwater.vn/nuoc-lanh/tuyen-dung/tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-bon-chua-cong-nghiep.html

  http://goodwater.vn/nuoc-lanh/tuyen-dung/tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-bon-chua-cong-nghiep.html

  Công trình: Bể chứa - Nhà máy nước phường 8 - Sóc Trăng

  Công trình: Bể chứa - Nhà máy nước phường 8 - Sóc Trăng

  Công trình: Bể chứa - Nhà máy nước phường 8 - Sóc Trăng

  Công trình: Bể chứa - Nhà máy nước phường 8 - Sóc Trăng

  Công trình: Bể chứa - Nhà máy nước phường 8 - Sóc Trăng

  Công trình: Bể chứa - Nhà máy nước phường 8 - Sóc Trăng

  Công trình: Bể chứa - Nhà máy nước phường 8 - Sóc Trăng

  Bon chua cong nghiep

  Bon chua cong nghiep co lon

  Bon chua cong nghiep

  Bon chua cong nghiep

  Bon chua cong nghiep

  Bon chua cong nghiep

  Bon chua cong nghiep

  Bon chua cong nghiep

  Bon chua cong nghiep

  Bon chua cong nghiep

  Bon chua cong nghiep

  Bon chua cong nghiep lap ghep

   

   
  Ngày đăng: 22-09-2018 1,973 lượt xem
 •  

   

  NƯỚC LÀNH - GOOD WATER - NƯỚC LÀNHCST STORAGE - NƯỚC LÀNH - GOOD WATERCST STORAGE - GOOD WATER - CST STORAGE