• Công trình: Nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Đà Lạt - Đồi Thái Phiên

  Công trình do CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC LÀNH - GOOD WATER Nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Đà Lạt - Đồi Thái Phiên, Lâm đồng

         Hạng mục: Cung cấp lắp đặt bể chứa thép dung tích 1.000m3 đồi Thái Phiên
         Vật liệu: Thép mạ kẽm (HDG)
         Phương pháp chế tạo: Lắp ghép
         Kích thước: DxH = 17,2 x 4,8 (m)
         Địa điểm: Đồi Thái Phiên, TP. Đà Lạt
         Thời gian thi công: 2016

   

  Công trình: Nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Đà Lạt - Đồi Thái Phiên

  Công trình: Nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Đà Lạt - Đồi Thái Phiên

  Công trình: Nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Đà Lạt - Đồi Thái Phiên

  Công trình: Nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Đà Lạt - Đồi Thái Phiên

  Công trình: Nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Đà Lạt - Đồi Thái Phiên

  Công trình: Nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Đà Lạt - Đồi Thái Phiên

  Công trình: Nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Đà Lạt - Đồi Thái Phiên

  Công trình: Nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Đà Lạt - Đồi Thái Phiên

  Công trình: Nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Đà Lạt - Đồi Thái Phiên

  Công trình: Nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Đà Lạt - Đồi Thái Phiên

  Công trình: Nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Đà Lạt - Đồi Thái Phiên

  Công trình: Nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Đà Lạt - Đồi Thái Phiên

  Công trình: Nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Đà Lạt - Đồi Thái Phiên

  Công trình: Nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Đà Lạt - Đồi Thái Phiên

  Công trình: Nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Đà Lạt - Đồi Thái Phiên

  Công trình: Nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Đà Lạt - Đồi Thái Phiên

   

   
  Ngày đăng: 24-11-2018 2,482 lượt xem
 •  

   

  NƯỚC LÀNH - GOOD WATER - NƯỚC LÀNHCST STORAGE - NƯỚC LÀNH - GOOD WATERCST STORAGE - GOOD WATER - CST STORAGE