• Công trình: Đầu tư xây dựng hồ chứa nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt khu vực huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang

  Công trình: Đầu tư xây dựng hồ chứa nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt

  Công ty CP Nước Lành Goodwater thực hiện thi công công trình: Đầu tư xây dựng hồ chứa nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt
  Hạng mục: Cụm xử lý lắng lọc và bể chứa 750m3
  Vật liệu: 
  Bể lắng, bể lọc: bằng thép SS400 sơn epoxy bảo vệ
  Bể chứa: bằng thép phủ thủy tinh 
  Phương pháp chế tạo: lắp ghép
  Kích thước: 
  + Bể lắng AQUALA: DxH = 4,87 x 7,07 (m)
  + Bể lọc AQUALO: DxH = 3,5 x 5,6 (m)
  + Bể chứa AQUASTORE: DxH = 15,3 x 4,2 (m)
  Địa điểm: An Minh, Kiên Giang
  Thời gian thực hiện: 2019
   
  Công trình: Đầu tư xây dựng hồ chứa nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt
   
  Công trình: Đầu tư xây dựng hồ chứa nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt
   
  Công trình: Đầu tư xây dựng hồ chứa nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt
   
  Công trình: Đầu tư xây dựng hồ chứa nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt

   

   
  Ngày đăng: 09-10-2019 4,461 lượt xem
 •  

   

  NƯỚC LÀNH - GOOD WATER - NƯỚC LÀNHCST STORAGE - NƯỚC LÀNH - GOOD WATERCST STORAGE - GOOD WATER - CST STORAGE