• Công trình: Bể Oxyla - Xây dựng, thiết bị trạm cấp nước Xã Vĩnh Hòa Hiệp

  Công ty Cổ Phần Nước Lành thực hiện thi công Công trình: Bể Oxyla - Tháp Oxy hóa hở, giàn mưa - Xây dựng, thiết bị trạm cấp nước Xã Vĩnh Hòa Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

  Công trình:  Bể Oxyla - Xây dựng, thiết bị trạm cấp nước xã Vĩnh Hòa Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

  - Bể Oxyla công suất: 30m3/h

  - Vật liệu: thép mạ thuỷ tinh

  - Kích thước: DxH = 3,4 x 5,4m

  - Thời gian thi công: tháng 10/2017 - 4/2018

  - Hình ảnh sau khi thi công hoàn thiện bể

  Công trình: Bể Oxyla - Xây dựng, thiết bị trạm cấp nước xã Vĩnh Hòa HiệpCông trình: Bể Oxyla - Xây dựng, thiết bị trạm cấp nước xã Vĩnh Hòa HiệpCông trình: Bể Oxyla - Xây dựng, thiết bị trạm cấp nước xã Vĩnh Hòa Hiệp

  Oxyla - Tháp Oxy hóa hở, giàn mưa

   

  Nước Lành - dòng chảy cuộc sống    

  Ngày đăng: 12-09-2018 862 lượt xem
 •  

   

  NƯỚC LÀNH - GOOD WATER - NƯỚC LÀNHCST STORAGE - NƯỚC LÀNH - GOOD WATERCST STORAGE - GOOD WATER - CST STORAGE