• Công trình: Bể chứa - Nhà máy nước phường 8 - Sóc Trăng

  Công ty Cổ Phần Nước Lành thực hiện thi công. Công trình: Bể chứa tại Nhà Máy Nước Phường 8 – Sóc Trăng

  Bể chứa nước sạch dung tích 500m3

  - Hạng mục: Xây dựng bể chứa nước sạch dung tích 500m3

  - Vật liệu: Thép phủ thủy tinh – CST Mỹ

  - Phương pháp chế tạo: Lắp ghép

  - Kích thước: DxH = 12,79 x 4,26 (m)

  - Địa điểm: Nhà máy nước Phường 8, Tp. Sóc Trăng

  - Thời gian thi công: 27/09/2017 đến 25/12/2017

  Công trình: Bể chứa - Nhà máy nước phường 8 – Sóc Trăng

  Bể chứa - Nhà máy nước Phường 8 - Sóc Trăng

  Công trình: Bể chứa - Nhà máy nước phường 8 – Sóc Trăng

  Công trình: Bể chứa - Nhà máy nước phường 8 – Sóc Trăng

   

  Nước Lành - dòng chảy cuộc sống    

  Ngày đăng: 22-09-2018 202 lượt xem
 •  

   

  NƯỚC LÀNH - GOOD WATER - NƯỚC LÀNHCST STORAGE - NƯỚC LÀNH - GOOD WATERCST STORAGE - GOOD WATER - CST STORAGE