• Công trình: Nâng công suất nhà máy nước Tân Hào thêm 60m3/h

    Công trình: Nâng công suất nhà máy nước Tân Hào thêm 60m3/h do Công Ty Cổ Phần Nước Lành - Good Water thiết kế và thi công

    Hạng mục: Thi công xây lắp cụm xử lý lắng lọc công suất 60m3/h
    Vật liệu: 
    + Bể lọc: vật liệu thép SS400 sơn epoxy
    + Bể lắng: vật liệu thép SS400 sơn epoxy
    - Phương pháp chế tạo: lắp ghép
    Kích thước: 
    + Bể lọc: DxH = 3,8 x 5,4 (m)
    + Bể lắng: DxRxC = 6 x 3,5 x 6,2 (m)
    Địa điểm: xã Tân Hào, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.
    Thời gian thi công: 2018
     
    Công trình: Nâng công suất nhà máy nước Tân Hào thêm 60m3/h
     
    Công trình: Nâng công suất nhà máy nước Tân Hào thêm 60m3/h
     
    Công trình: Nâng công suất nhà máy nước Tân Hào thêm 60m3/h
     
    Công trình: Nâng công suất nhà máy nước Tân Hào thêm 60m3/h
     
    Công trình: Nâng công suất nhà máy nước Tân Hào thêm 60m3/h
     
    Công trình: Nâng công suất nhà máy nước Tân Hào thêm 60m3/h
     
    Công trình: Nâng công suất nhà máy nước Tân Hào thêm 60m3/h
     
    Công trình: Nâng công suất nhà máy nước Tân Hào thêm 60m3/h
     
    Công trình: Nâng công suất nhà máy nước Tân Hào thêm 60m3/h
     
    Thiết bị xử lý nước sạch nông  thôn
     
    Thiết bị xử lý nước sạch nông  thôn
     
    Thiết bị xử lý nước sạch nông  thôn
     
    Thiết bị xử lý nước sạch nông  thôn
     
    Thiết bị xử lý nước sạch nông  thôn
     
    Thiết bị xử lý nước sạch nông  thôn
     
    Thiết bị xử lý nước sạch nông  thôn
     
    Xử lý nước sạch tại Tân Hào, Bến Tre
     
    Xử lý nước sạch tại Tân Hào, Bến Tre
     
    Xử lý nước sạch tại Tân Hào, Bến Tre
     
    Xử lý nước sạch tại Tân Hào, Bến Tre
     
    sản xuất thiết bị xử lý nước mặt
     
    sản xuất thiết bị xử lý nước mặt
     
    sản xuất thiết bị xử lý nước mặt
     
    sản xuất thiết bị xử lý nước mặt
     
    sản xuất thiết bị xử lý nước mặt
     
    sản xuất thiết bị xử lý nước mặt
     
    sản xuất thiết bị xử lý nước mặt
     
    sản xuất thiết bị xử lý nước mặt
     
    Xử lý nước bằng công nghệ lắp ghép các tấm thép

     

    Nước Lành - dòng chảy cuộc sống    

    Ngày đăng: 12-03-2019 804 lượt xem
  •  

     

    NƯỚC LÀNH - GOOD WATER - NƯỚC LÀNHCST STORAGE - NƯỚC LÀNH - GOOD WATERCST STORAGE - GOOD WATER - CST STORAGE