Bể Aquala Bể Aquatank Bể Aqualo
Bể Oxyla

 

GOOD WATER

PROVIDING SOLUTION SOLUTION

CONTAINS INDUSTRY

WATER TREATMENT EQUIPMENT
bể 2in 1

 

  •  

     

    NƯỚC LÀNH - GOOD WATER - NƯỚC LÀNH - GOOD WATER - NƯỚC LÀNH - GOOD WATER - NƯỚC LÀNH - GOOD WATER - NƯỚC LÀNH

The typical projects

  • Công trình: Bể chứa Nhà máy cấp nước Mỹ An Công trình: Bể lọc Nhà máy cấp nước Mỹ An Công trình: Bể Oxyla - Xây dựng, thiết bị trạm cấp nước Xã Vĩnh Hòa Hiệp, Tỉnh Kiên Giang Công trình: Bể 2 IN 1 - Nâng công suất nhà máy nước Châu Bình thêm 60 m3/h Công trình: Bể lọc Aqualo - Nhà máy cấp nước Tam Nông Công trình: Bể chứa - Nhà máy nước phường 8 - Sóc Trăng Công trình: Bể 2 in 1. Trạm cấp nước xã Vĩnh Hòa Hiệp - 20m3/h Công trình: Bể Oxyla tại Trạm cấp nước Xã Vĩnh Hòa Hiệp - Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang Công trình: Bể chứa. Trạm cấp nước Xã Vĩnh Hòa Hiệp - Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang Công trình: Bể Oxyla, Bể 4in1 thi công tại Nhà máy nước Lịch Hội Thượng Công trình: Nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước Thị Trấn Trà Cú, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh

Good Water Joint Stock Company

Production of industrial tanks, water treatment equipment, Tank coupling

Goodwill is a company specializing in solutions for the tank system, water supply system and advanced roof. A perfect combination of pre-engineered steel technology and roof systems.