Bể Aquala Bể Aquatank Bể Aqualo
Bể Oxyla

 

GOOD WATER

PROVIDING SOLUTION SOLUTION

CONTAINS INDUSTRY

WATER TREATMENT EQUIPMENT
bể 2in 1

 

  •  

     

    NƯỚC LÀNH - GOOD WATER - NƯỚC LÀNH - GOOD WATER - NƯỚC LÀNH - GOOD WATER - NƯỚC LÀNH - GOOD WATER - NƯỚC LÀNH

Các công trình tiêu biểu

  • Công trình: Bể chứa Nhà máy cấp nước Mỹ An Công trình: Bể lọc Nhà máy cấp nước Mỹ An Công trình: Bể Oxyla - Xây dựng, thiết bị trạm cấp nước Xã Vĩnh Hòa Hiệp, Tỉnh Kiên Giang Công trình: Bể 2 IN 1 - Nâng công suất nhà máy nước Châu Bình thêm 60 m3/h Công trình: Bể lọc Aqualo - Nhà máy cấp nước Tam Nông Công trình: Bể chứa - Nhà máy nước phường 8 - Sóc Trăng Công trình: Bể 2 in 1. Trạm cấp nước xã Vĩnh Hòa Hiệp - 20m3/h Công trình: Bể Oxyla tại Trạm cấp nước Xã Vĩnh Hòa Hiệp - Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang Công trình: Bể chứa. Trạm cấp nước Xã Vĩnh Hòa Hiệp - Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang Công trình: Bể Oxyla, Bể 4in1 thi công tại Nhà máy nước Lịch Hội Thượng Công trình: Bể lọc, Bể lắng, Bể chứa - Trạm cấp nước Xã Vĩnh Thạnh, Huyện Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang

Good Water Joint Stock Company

Production of industrial tanks, water treatment equipment, Tank coupling

Goodwill is a company specializing in solutions for the tank system, water supply system and advanced roof. A perfect combination of pre-engineered steel technology and roof systems.