Dự án được thi công bởi Nước Lành

Dự án được thi công bởi Nước Lành

Dự án, công trình được thực hiện thi công bởi Công Ty Cổ Phần Nước Lành

 1. Công trình: Hệ thống cấp nước đô thị Tiểu Cần - Cầu Quan, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh

  Công trình: Hệ thống cấp nước đô thị Tiểu Cần - Cầu Quan, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh

  Bể chứa nước sạch dung tích 800m3 do Công ty Cổ Phần Nước Lành thực hiện thiết kế và thi công công trình: Bể chứa - Hệ thống cấp nước đô thị Tiểu Cần - Cầu Quan, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh.
 2. Công trình: Bể Lọc Aqualo - Cải tạo trạm cấp nước Thị Trấn Cầu Kè

  Công trình: Bể Lọc Aqualo - Cải tạo trạm cấp nước Thị Trấn Cầu Kè

  Công ty Cổ Phần Nước Lành thực hiện thiết kế và thi công công trình: Bể lọc Aqualo - Cải tạo trạm cấp nước Thị Trấn Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh
 3. Công trình: Bể chứa - Nhà máy nước mặt Đông Bình

  Công trình: Bể chứa - Nhà máy nước mặt Đông Bình

  Công ty Cổ Phần Nước Lành thực hiện thiết kế và thi công công trình: Bể chứa - Nhà máy nước mặt Đông Bình
 4. Công trình: Nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Đà Lạt - Đồi Vạn Thành

  Công trình: Nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Đà Lạt - Đồi Vạn Thành

  Bể chứa do CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC LÀNH - GOOD WATER nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Đà Lạt - Đồi Vạn Thành, Lâm đồng
 •  

   

  NƯỚC LÀNH - GOOD WATER - NƯỚC LÀNHCST STORAGE - NƯỚC LÀNH - GOOD WATERCST STORAGE - GOOD WATER - CST STORAGE