Dự án được thi công bởi Nước Lành

Dự án được thi công bởi Nước Lành

Dự án, công trình được thực hiện thi công bởi Công Ty Cổ Phần Nước Lành

 1. Công trình: Nhà máy nước Ngã Năm, Xã Ngã Năm, Sóc Trăng

  Công trình: Nhà máy nước Ngã Năm, Xã Ngã Năm, Sóc Trăng

  Công Ty Cổ Phần Nước Lành - Good Water thiết kế và thi công Công trình: Nhà máy nước Ngã Năm, Xã Ngã Năm, Sóc Trăng
 2. Công trình: Nâng công suất nhà máy nước Thạnh Phú, Bến Tre thêm 110m3/h (Từ 120m3/h lên 230m3/h)

  Công trình: Nâng công suất nhà máy nước Thạnh Phú, Bến Tre thêm 110m3/h (Từ 120m3/h lên 230m3/h)

  Công Ty Cổ Phần Nước Lành - Good Water thiết kế và thi công: Công trình nâng công suất nhà máy nước Thạnh Phú, Bến Tre thêm 110m3/h (Từ 120m3/h lên 230m3/h)
 3. Công trình: Xây dựng Nhà máy nước Lộ Tiểu công suất 2.500m3/ ng.đêm

  Công trình: Xây dựng Nhà máy nước Lộ Tiểu công suất 2.500m3/ ng.đêm

  Công Ty Cổ Phần Nước Lành - Good Water thiết kế và thi công công trình: Xây dựng Nhà máy nước Lộ Tiểu, Đồng Tháp công suất 2.500m3/ ng.đêm
 4. Công trình: Nâng công suất nhà máy nước Tân Mỹ thêm 110m3/h

  Công trình: Nâng công suất nhà máy nước Tân Mỹ thêm 110m3/h

  Công Ty Cổ Phần Nước Lành - Good Water thiết kế và thi công công trình: Nâng công suất nhà máy nước Tân Mỹ thêm 110m3/h
 •  

   

  NƯỚC LÀNH - GOOD WATER - NƯỚC LÀNHCST STORAGE - NƯỚC LÀNH - GOOD WATERCST STORAGE - GOOD WATER - CST STORAGE