Dự án được thi công bởi Nước Lành

Dự án được thi công bởi Nước Lành

Dự án, công trình được thực hiện thi công bởi Công Ty Cổ Phần Nước Lành

 1. Công trình: Xây dựng Nhà máy nước Lộ Tiểu công suất 2.500m3/ ng.đêm

  Công trình: Xây dựng Nhà máy nước Lộ Tiểu công suất 2.500m3/ ng.đêm

  Công Ty Cổ Phần Nước Lành - Good Water thiết kế và thi công công trình: Xây dựng Nhà máy nước Lộ Tiểu, Đồng Tháp công suất 2.500m3/ ng.đêm
 2. Công trình: Nâng công suất nhà máy nước Tân Mỹ thêm 110m3/h

  Công trình: Nâng công suất nhà máy nước Tân Mỹ thêm 110m3/h

  Công Ty Cổ Phần Nước Lành - Good Water thiết kế và thi công công trình: Nâng công suất nhà máy nước Tân Mỹ thêm 110m3/h
 3. Công trình: Hệ thống cấp nước Khu dân cư cầu Sài Gòn 2

  Công trình: Hệ thống cấp nước Khu dân cư cầu Sài Gòn 2

  Công Ty Cổ Phần Nước Lành - Good Water thiết kế và thi công công trình: Hệ thống cấp nước Khu dân cư cầu Sài Gòn 2
 4. Công trình: Nâng cấp, sửa chữa hệ thống trạm cấp nước Xã Phan, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh

  Công trình: Nâng cấp, sửa chữa hệ thống trạm cấp nước Xã Phan, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh

  Công Ty Cổ Phần Nước Lành - Good Water thiết kế, thi công công trình: Nâng cấp, sửa chữa hệ thống trạm cấp nước Xã Phan, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh
 •  

   

  NƯỚC LÀNH - GOOD WATER - NƯỚC LÀNHCST STORAGE - NƯỚC LÀNH - GOOD WATERCST STORAGE - GOOD WATER - CST STORAGE