Xử lý nước

Xử lý nước

Xử lý nước

 1. Các phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ cao

  Các phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ cao

  Nước thải sinh hoạt thải ra dưới dạng hợp chất hữu cơ, vô cơ, cần được xử lý trước khi ra môi trường bên ngoài. Để làm được việc này chúng ta cần hệ thống cống thoát nước và hệ thống xử lý nước thải đô thị
 2. Hệ thống thu gom nước thải bằng công nghệ hút chân không

  Hệ thống thu gom nước thải bằng công nghệ hút chân không

  Hệ thống thu gom nước thải bằng công nghệ hút chân không
 3. Bồn Composite Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt

  Bồn Composite Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt

  Hiện nay, nước thải từ các khu công nghiệp, các nhà máy xí nghiệp thảy ra môi trường sống khá nhiều gây ảnh hưởng xấu tới môi trường, nếu không được xử lý sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của con người. Mà trong đó, ô nhiễm nguồn nước là một trong những quan ngại hàng đầu tại Việt Nam.
 •  

   

  NƯỚC LÀNH - GOOD WATER - NƯỚC LÀNHCST STORAGE - NƯỚC LÀNH - GOOD WATERCST STORAGE - GOOD WATER - CST STORAGE