Video clip of industrial tank assembled

Video clip of industrial tank assembling, CNC machining

Video clip of industrial tank assembling, CNC machining

  •  

     

    NƯỚC LÀNH - GOOD WATER - NƯỚC LÀNHCST STORAGE - NƯỚC LÀNH - GOOD WATERCST STORAGE - GOOD WATER - CST STORAGE