• Công trình: Xây dựng nhà máy nước mặt Tam Nông, công suất 2500 mét khối/ngày đêm

  Công Ty Cổ Phần Nước Lành - Good Water thiết kế và thi công Công trình: Xây dựng nhà máy nước mặt Tam Nông, Huyện Đồng Tháp công suất 2500 mét khối trên ngày đêm

  Công trình: Xây dựng nhà máy nước mặt Tam Nông, công suất 2500m3/ngđ

  Bể lọc Aqualo

  + Hạng mục: Thiết bị xử lý nước - Bể AQUALO công suất 110m3/h
  Vật liệu: thép SS400
  Phương pháp chế tạo: Lắp ghép
  Kích thước: DxH = 4,4 x 5,6 (m)

  Bể lọc Aquala

  + Hạng mục: Thiết bị xử lý nước - Bể AQUALA công suất 110m3/h
  Vật liệu: thép SS400
  Kích thước: DxRxC = 8,4 x 3,5 x 7,6 (m)
  Phương pháp chế tạo: Lắp ghép
  Địa điểm: Thị Trấn Tràm Chim, Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp
  Thời gian thi công: 8/2018 - 10/2018

  Công trình: Xây dựng nhà máy nước mặt Tràm Chim - Tam Nông

  Bể lọc bằng phương pháp lắp ghép Aqualo

  Bể lọc Aqualo

  Bể lọc bằng phương pháp lắp ghép Aqualo

  Bể lắng Aquala

  Bể lắng bằng phương pháp lắp ghép Aquala

  Bể lắng Aquala

  Bể lắng bằng phương pháp lắp ghép Aquala

  Cụm xử lý

  Cụm xử lý

  He-thong-xu-ly-nuoc-be-loc-be-lang-tam-nong-dong-thap

  He-thong-xu-ly-nuoc-be-loc-be-lang-tam-nong-dong-thap-

  He-thong-xu-ly-nuoc-be-loc-be-lang-tam-nong-dong-thap

  He-thong-xu-ly-nuoc-be-loc-be-lang-tam-nong-dong-thap

  He-thong-xu-ly-nuoc-be-loc-be-lang-tam-nong-dong-thap

  He-thong-xu-ly-nuoc-be-loc-be-lang-tam-nong-dong-thap

  He-thong-xu-ly-nuoc-be-loc-be-lang-tam-nong-dong-thap

  He-thong-xu-ly-nuoc-be-loc-be-lang-tam-nong-dong-thap

  He-thong-xu-ly-nuoc-be-loc-be-lang-tam-nong-dong-thap

  He-thong-xu-ly-nuoc-be-loc-be-lang-tam-nong-dong-thap

  He-thong-xu-ly-nuoc-be-loc-be-lang-tam-nong-dong-thap

  He-thong-xu-ly-nuoc-be-loc-be-lang-tam-nong-dong-thap

  He-thong-xu-ly-nuoc-be-loc-be-lang-tam-nong-dong-thap

  He-thong-xu-ly-nuoc-be-loc-be-lang-tam-nong-dong-thap

  He-thong-xu-ly-nuoc-be-loc-be-lang-tam-nong-dong-thap

  He-thong-xu-ly-nuoc-be-loc-be-lang-tam-nong-dong-thap

  He-thong-xu-ly-nuoc-be-loc-be-lang-tam-nong-dong-thap

  He-thong-xu-ly-nuoc-be-loc-be-lang-tam-nong-dong-thap

  Nhà máy nước mặt Tam Nông, công suất 2500 mét khối/ngày đêm

   

  Nước Lành - dòng chảy cuộc sống    

  Ngày đăng: 17-09-2018 818 lượt xem
 •  

   

  NƯỚC LÀNH - GOOD WATER - NƯỚC LÀNHCST STORAGE - NƯỚC LÀNH - GOOD WATERCST STORAGE - GOOD WATER - CST STORAGE