• Tiến độ triển khai dự án xử lý nước thải làng nghề Phương La

  UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về Quy chế đặt tên đường, phố, công trình công cộng; Tiến độ triển khai dự án xử lý nước thải làng nghề Phương La

  Đồng chí Phạm Văn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: Ngọc Linh
  Dự thảo Quy chế đặt tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh gồm 4 chương, 16 điều dựa trên quy định tại Nghị định số 91/2005/NÐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên đường, phố, công trình công cộng và Thông tư số 36/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế  đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng.
   
  Dự thảo đề cập đến phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc thực hiện, phương thức, yêu cầu; thẩm quyền, quy trình, thủ tục đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng. Ðặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng góp phần thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong hoạt động giao dịch kinh tế, văn hóa - xã hội, thông qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử - văn hóa của quê hương, đất nước.
   
  Tại cuộc họp, sau khi nghe lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Dự thảo Quy chế, đồng chí Phạm Văn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ ra một số điều trong bản Dự thảo Quy chế chưa cụ thể rõ ràng. Ðồng chí yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung Dự thảo Quy chế, tập trung vào một số nội dung như: phân cấp công trình công cộng; thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; thủ tục, hồ sơ đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng.
   
  Dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống xử lý nước thải tập trung làng nghề Phương La, xã Thái Phương (Hưng Hà) nhằm giải quyết bức xúc về ô nhiễm môi trường khu làng nghề Phương La, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và duy trì, thúc đẩy sản xuất của làng nghề. Theo đó, dự án sẽ xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, trạm xử lý nước thải, khu điều hành và hệ thống cấp điện; hệ thống xử lý nước thải có công suất 800m3/ngày, đêm, với tổng mức đầu tư gần 77 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2013 - 2015. Diện tích đất phải thu hồi để phục vụ dự án là 44.697,1m2, tại 101 thửa đất, trong đó 14 thửa thuộc UBND xã Thái Phương, 87 thửa thuộc 82 hộ gia đình.
   
  UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về Quy chế đặt tên đường, phố, công trình công cộng; Tiến độ triển khai dự án xử lý nước thải làng nghề Phương La
   
  Ðến ngày 16/4/2014, việc đền bù giải phóng mặt bằng phục vụ dự án có 66/82 hộ gia đình ký tên vào biên bản kiểm đếm và đồng ý với mức đền bù, hỗ trợ theo quy định; còn 16/82 hộ gia đình chưa đồng ý với mức đền bù, hỗ trợ theo quy định của Nhà nước.
   
  Kế hoạch vốn hiện đã bố trí cho công trình là 20 tỷ đồng, giá trị khối lượng đã thực hiện là 970,5 triệu đồng; kế hoạch vốn đã được giải ngân 223 triệu đồng; kế hoạch vốn từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia chưa giải ngân là 17.777 triệu đồng. Như vậy, khó khăn của dự án hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng và việc triển khai thực hiện kế hoạch vốn đã bố trí; đã tổ chức đấu thầu, nhưng chưa ký hợp đồng giữa chủ đầu tư và đơn vị trúng thầu.
   
  Ðồng chí Phạm Văn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, huyện liên quan tiến hành chi trả tiền đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ gia đình đã đồng ý. Ðối với những hộ gia đình đề nghị mức đền bù, hỗ trợ cao hơn so với mức quy định của Nhà nước cần tiếp tục tuyên truyền, vận động để các hộ dân hiểu khi công trình đi vào hoạt động không chỉ bảo đảm duy trì, phát triển nghề và làng nghề mà còn bảo đảm sức khỏe cho chính những hộ dân nơi đây. Ðồng thời tổ chức ký kết hợp đồng và ứng vốn cho đơn vị đã trúng thầu để thực hiện dự án.
   
  Ðồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, nếu đẩy nhanh được việc chi trả tiền đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và ký kết hợp đồng, ứng vốn cho nhà thầu thì sẽ giải quyết được vấn đề giải ngân.
   
  Vũ Hường - Nguyên Bình

   

  Nước Lành - dòng chảy cuộc sống    

  Ngày đăng: 02-03-2019 224 lượt xem
 •  

   

  NƯỚC LÀNH - GOOD WATER - NƯỚC LÀNHCST STORAGE - NƯỚC LÀNH - GOOD WATERCST STORAGE - GOOD WATER - CST STORAGE