• Tấp huấn Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

  Phòng Tài nguyên nước, Khoáng sản và Khí tượng thủy văn SởTN&MT ...

   Phòng Tài nguyên nước, Khoáng sản và Khí tượng thủy văn SởTN&MT vừa tập huấn Kế hoạch số08/ TNNKSKTTV ngày 7-1-2018 về triển khai thực hiện Thông tư số47/2017/TT-BTNMT và một số nội dung của Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29- 11-2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Khoáng sản.
   
  Tập huấn Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước
   
  Hơn 100 đơn vịđang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh có hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước với lưu lượng từ 200m3/ngày đêm đến dưới 3.000m3/ngày đêm tham dự, nghe trình bày chi tiết, cụ thể những yêu cầu trong quá trình thực hiện việc quan trắc, giám sát kết nối, lưu trữ số liệu trong quá trình khai thác, sử dụng nước theo quy định; đồng thời đưa ra những hướng dẫn, định hướng làm rõ trách nhiệm của các tổ chức trong quá trình sử dụng tài nguyên nước…
   
  P.V

   

  Nước Lành - dòng chảy cuộc sống    

  Ngày đăng: 01-02-2019 112 lượt xem
 •  

   

  NƯỚC LÀNH - GOOD WATER - NƯỚC LÀNHCST STORAGE - NƯỚC LÀNH - GOOD WATERCST STORAGE - GOOD WATER - CST STORAGE