• Lào Cai: Đưa vào sử dụng Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Tằng Loỏng

  Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai vừa tổ chức tiếp nhận và đưa vào vận hành Trạm xử lý nước thải ...

  Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai vừa tổ chức tiếp nhận và đưa vào vận hành Trạm xử lý nước thải nằm trong giai đoạn 1 dự án xây dựng Nhà máy xử lý nước thải ở Khu công nghiệp Tằng Loỏng (Lào Cai).
   
  Lào Cai: Đưa vào sử dụng Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Tằng Loỏng
    
  Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Tằng Loỏng (Lào Cai). Ảnh: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai.
   
  Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai,  công trình Trạm xử lý nước thải của Nhà máy xử lý nước thải ở Khu công nghiệp Tằng Loỏng được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt tại Quyết định 3251/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt đầu tư dự án công trình: “Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai” được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách với kinh phí gần 70 tỷ đồng.
   
  Sau hơn một năm xây dựng công trình đã hoàn thành và đi vào sử dụng với hệ thống xử lý nước thải Khu công nghiệp Tằng Loỏng (giai đoạn I) có công suất thiết kế 3.000 m3/ ngày đêm; diện tích toàn lưu vực phát sinh nguồn thải khoảng 200 ha, trong  đó 13 dự án có diện tích khoảng 180 ha.
   
  Trung tâm dịch vụ Khu kinh tế thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai là đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành Trạm xử lý nước thải khu công nghiệp Tằng Loỏng.    
   
  Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Tằng Loỏng (giai đoạn I) đi vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển chung của Khu công nghiệp Tằng Loỏng, đảm bảo xử lý nước thải của các nhà máy ra lưu vực Khe Chom, sau khi xử lý đầu ra đạt quy định tại cột B của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường Khu công nghiệp Tằng Loỏng.
   
                                                                                                               Phạm Ngọc Triển (TN&MT)

   

  Nước Lành - dòng chảy cuộc sống    

  Ngày đăng: 21-01-2019 397 lượt xem
 •  

   

  NƯỚC LÀNH - GOOD WATER - NƯỚC LÀNHCST STORAGE - NƯỚC LÀNH - GOOD WATERCST STORAGE - GOOD WATER - CST STORAGE