• Cụm xử lý nước mặt Mỹ An - Đồng Tháp

  Bằng sự nổ lực sáng tạo không ngừng, với sự chuyên cần, chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ công nhân viên CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC LÀNH - GOOD WATER mang đến những công trình, hệ thống xử lý nước cấp tầm cỡ Quốc Tế

  Không ngừng phát triển và vươn xa CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC LÀNH - GOOD WATER là công ty là nhà sản xuất bồn bể chứa công nghiệp, xây dựng hệ thống xử lý nước cấp, nước mặt  nhà máy nước trên toàn quốc. Chúng tôi là nhà tiên phong sáng chế, chế tạo bồn bể chứa công nghiệp lắp ghép, cụm xử lý nước cấp, nước mặt lắp ghép.

  Cụm xử lý nước mặt Mỹ An - Đồng Tháp công suất 2500m3/ngđ

  1. Bể chứa AQUATANK dung tích 500m3
  Vật liệu: 2 lớp vật liệu (SS400 & SS304)
  Kích thước: DxH = 13,4 x 4,09 (m)
  Phương pháp chế tạo: lắp ghép
  2. Thiết bị xử lý nước - Bể AQUALO công suất 110m3/h
  Vật liệu: thép SS400
  Phương pháp chế tạo: lắp ghép
  Kích thước: DxH = 4,2 x 5,6 (m)
  3. Thiết bị xử lý nước - Bể AQUALA công suất 110m3/h
  Vật liệu: thép SS400
  Kích thước: DxRxC = 8,4 x 3,5 x 7,6 (m)
  Phương pháp chế tạo: lắp ghép
  Địa điểm: TT Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
   
  Cụm xử lý nước mặt Mỹ An - Đồng Tháp
   
  Chúng tôi là nhà tiên phong sáng chế, chế tạo bồn bể chứa công nghiệp lắp ghép, cụm xử lý nước cấp, nước mặt lắp ghép
   
  Chúng tôi là nhà tiên phong sáng chế, chế tạo bồn bể chứa công nghiệp lắp ghép, cụm xử lý nước cấp, nước mặt lắp ghép
   
  Chúng tôi là nhà tiên phong sáng chế, chế tạo bồn bể chứa công nghiệp lắp ghép, cụm xử lý nước cấp, nước mặt lắp ghép
   
  Chúng tôi là nhà tiên phong sáng chế, chế tạo bồn bể chứa công nghiệp lắp ghép, cụm xử lý nước cấp, nước mặt lắp ghép
   
  Chúng tôi là nhà tiên phong sáng chế, chế tạo bồn bể chứa công nghiệp lắp ghép, cụm xử lý nước cấp, nước mặt lắp ghép
   
  Chúng tôi là nhà tiên phong sáng chế, chế tạo bồn bể chứa công nghiệp lắp ghép, cụm xử lý nước cấp, nước mặt lắp ghép
   
  Chúng tôi là nhà tiên phong sáng chế, chế tạo bồn bể chứa công nghiệp lắp ghép, cụm xử lý nước cấp, nước mặt lắp ghép
   
  Chúng tôi là nhà tiên phong sáng chế, chế tạo bồn bể chứa công nghiệp lắp ghép, cụm xử lý nước cấp, nước mặt lắp ghép
   
  Chúng tôi là nhà tiên phong sáng chế, chế tạo bồn bể chứa công nghiệp lắp ghép, cụm xử lý nước cấp, nước mặt lắp ghép
   
  Chúng tôi là nhà tiên phong sáng chế, chế tạo bồn bể chứa công nghiệp lắp ghép, cụm xử lý nước cấp, nước mặt lắp ghép
   
  Chúng tôi là nhà tiên phong sáng chế, chế tạo bồn bể chứa công nghiệp lắp ghép, cụm xử lý nước cấp, nước mặt lắp ghép
   
  Chúng tôi là nhà tiên phong sáng chế, chế tạo bồn bể chứa công nghiệp lắp ghép, cụm xử lý nước cấp, nước mặt lắp ghép
   
  Chúng tôi là nhà tiên phong sáng chế, chế tạo bồn bể chứa công nghiệp lắp ghép, cụm xử lý nước cấp, nước mặt lắp ghép
   
  Chúng tôi là nhà tiên phong sáng chế, chế tạo bồn bể chứa công nghiệp lắp ghép, cụm xử lý nước cấp, nước mặt lắp ghép
   
  Chúng tôi là nhà tiên phong sáng chế, chế tạo bồn bể chứa công nghiệp lắp ghép, cụm xử lý nước cấp, nước mặt lắp ghép
   
  Chúng tôi là nhà tiên phong sáng chế, chế tạo bồn bể chứa công nghiệp lắp ghép, cụm xử lý nước cấp, nước mặt lắp ghép
   
  Chúng tôi là nhà tiên phong sáng chế, chế tạo bồn bể chứa công nghiệp lắp ghép, cụm xử lý nước cấp, nước mặt lắp ghép
   
  Chúng tôi là nhà tiên phong sáng chế, chế tạo bồn bể chứa công nghiệp lắp ghép, cụm xử lý nước cấp, nước mặt lắp ghép
   
  Chúng tôi là nhà tiên phong sáng chế, chế tạo bồn bể chứa công nghiệp lắp ghép, cụm xử lý nước cấp, nước mặt lắp ghép
   
  Cụm xử lý nước bao gồm bể lắng, bể lọc, bể chứa nước
   

   

  Nước Lành - dòng chảy cuộc sống    

  Ngày đăng: 22-03-2019 285 lượt xem
 •  

   

  NƯỚC LÀNH - GOOD WATER - NƯỚC LÀNHCST STORAGE - NƯỚC LÀNH - GOOD WATERCST STORAGE - GOOD WATER - CST STORAGE