Tầm Nhìn - Sứ Mệnh

Tầm Nhìn - Sứ Mệnh

Tầm Nhìn - Sứ Mệnh - Tạo môi trường làm việc kỷ luật, an toàn, văn minh, thân thiện và đoàn kết.

 • SỨ MỆNH

  GOOD WATER thực hiện chính sách đãi ngộ thỏa đáng về vật chất và tinh thần đối với nhân viên trên tinh thần : “Nhân viên là tài sản quý giá nhất của Công ty”. Tạo môi trường làm việc kỷ luật, an toàn, văn minh, thân thiện và đoàn kết.

  Tôn trọng đối tác, tạo điều kiện xây dựng mối quan hệ lâu dài trên cơ sở trung thực, minh bạch, công khai và hài hòa về lợi ích.

  TẦM NHÌN

  Bằng nỗ lực lao động và sáng tạo trong khoa học và công nghệ, với phương châm:

  “Lấy sự chân thành để phát triển bền vững”GOOD WATER định hướng trở thành một đơn vị sản xuất và xây lắp  các công trình xử lý cấp thoát nước hàng đầu ở Việt Nam, cung cấp các dịch vụ bảo trì  hệ thống,  thi công các công trình nước sạch nông thôn và vệ sinh môi trường.

 •  

   

  NƯỚC LÀNH - GOOD WATER - NƯỚC LÀNHCST STORAGE - NƯỚC LÀNH - GOOD WATERCST STORAGE - GOOD WATER - CST STORAGE