Mái che bồn hình trụ tròn

Mái che bồn hình trụ tròn bao gồm mái vòm, mái tdr, mai nón

Mái che bồn hình trụ tròn bao gồm mái vòm, mái tdr, mai nón được làm bằng khung kèo thép lợp tole hoặc bằng nhôm.

  •  

     

    NƯỚC LÀNH - GOOD WATER - NƯỚC LÀNHCST STORAGE - NƯỚC LÀNH - GOOD WATERCST STORAGE - GOOD WATER - CST STORAGE